online casino
lower back pain
Jos de Keijser | Jos de Keijser

Verlies door suïcide. Werkboek voor nabestaanden

Verlies door suicide
U kunt het gehele boek gratis downloaden.

Artikel over rouw op de werkvloer (voor sociaal geneeskundigen)

In dit artikel wordt het verschil tussen normale en persisterende rouw besproken en het onderscheid met depressie. Bij persisterende rouw worden de mogelijkheden voor psychologische behandeling besproken en de praktische begeleiding op de werkvloer door leidinggevenden en sociaal geneeskundigen. Door goede communicatie met de werknemer kan maatwerk geleverd worden, waardoor langer durend ziekteverzuim en afkeuring kan worden voorkomen. Met name in situaties waar leidinggevenden/werkgevers onvoldoende kennis hebben van het rouwproces, is de inbreng van sociaal geneeskundigen essentieel.

https://www.quintesse-online.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/rouw-op-de-werkvloer-stand-van-zaken

Oratietekst

Oratie Jos de Keijser

Cogiscope 2016: Oprichting Landelijk Centrum Traumatische Rouw

Cogiscope 2016-3 Boelen De Keijser Spuij en Smid

De kennis van nu: Het verdrietige brein

Radio-uitzending 13/08/2015, De kennis van nu: Het verdrietige brein