Behandeling van complexe rouw

Behandeling van complexe rouw

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Jos de Keijser (1958) is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen om het onderwijs en onderzoek over de behandeling van complexe rouw te bevorderen. Hij richt zich met name op het verlies van een persoon ten gevolge van moord, suïcide of vermissing.

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Stimuleringsfonds Rouw en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), faculteit Gedrags- en Maatschappij-wetenschappen (GMW) ter bevordering van de praktijkbeoefening van klinisch psychologische en psychotherapeutische kennis en vaardigheden, alsmede de toepassing daarvan op het gebied van de complexe rouw.

Deze leerstoel richt zich op het ontwikkelen en evalueren van theoretisch gefundeerde didactische methoden en strategieën om klinische competenties te onderwijzen, primair vanuit de deelthematiek van het beloop van rouwprocessen na een complex verlies.

Link naar de ResearchGate-pagina van Jos de Keijser