online casino
lower back pain
Links | Jos de Keijser

Links

www.stimuleringsfondsrouw.nl (stichting die bijzondere leerstoel mogelijk maakt)

www.fondsslachtoffer.nl (subsidiefonds van de grote studies)

www.ppo-opleidingen.nl (post master opleiding gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog)

www.rug.nl/gmw/ (faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RuG)

www.ggzfriesland.nl (ggz instelling, tweede werkgever jos de keijser)

www.rouwnamoord.nl (website van het onderzoek bij nabestaanden van moord)

www.voorkomsuicide.nl (informatie over suicidepreventie en opvang van nabestaanden)

www.levenmetvermissing.nl (informatie over vermissing)

www.rouwnavliegrampmh17.nl (website van het onderzoek bij nabestaanden MH17)

www.rouwnaverkeersongeval.nl (website onderzoek verkeersslachtoffers en nabestaanden)