online casino
lower back pain
Artikel over rouw op de werkvloer (voor sociaal geneeskundigen) | Jos de Keijser

Artikel over rouw op de werkvloer (voor sociaal geneeskundigen)

In dit artikel wordt het verschil tussen normale en persisterende rouw besproken en het onderscheid met depressie. Bij persisterende rouw worden de mogelijkheden voor psychologische behandeling besproken en de praktische begeleiding op de werkvloer door leidinggevenden en sociaal geneeskundigen. Door goede communicatie met de werknemer kan maatwerk geleverd worden, waardoor langer durend ziekteverzuim en afkeuring kan worden voorkomen. Met name in situaties waar leidinggevenden/werkgevers onvoldoende kennis hebben van het rouwproces, is de inbreng van sociaal geneeskundigen essentieel.

https://www.quintesse-online.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/rouw-op-de-werkvloer-stand-van-zaken